Výška dotácie
100 000 € - 400 000 €
Miera dotácie
95%
Ostáva dní
Uzavretá

Občianska informovanosť a participácia - celé územie SR

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Zapojenie občanov do verejných rozhodnutí a diskusií a vzdelávanie verejnosti o prístupe k informáciám. Podporené môže byť napríklad posilnenie spolupráce medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami a samosprávou.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby