Výška dotácie
10 000 € - 150 000 €
Miera dotácie
max. 96,67 %
Ostáva dní
Uzavretá

Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Povinná aktivita projektu "príprava na začatie podnikania a pomoc pri samozamestnaní mladých ľudí". Podporené bude vzdelávanie osôb z cieľovej skupiny.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Veľké podniky, Podnikatelia, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby