Výška dotácie
35 tis. € - 300 tis. €
Miera dotácie
90 % - 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Nástroje na zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce. Podporené bude zefektívnenie súčasných nástrojov/opatrení v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia alebo ich rozšírenie o nový prvok alebo o novú odbornú činnosť na komunitnej úrovni a odborné hodnotenie každého návrhu.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Podnikatelia, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby