Výška dotácie
max. 2 500 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Nadácia mesta Bratislavy - štipendijný program „UMENIE“

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Zámerom štipendijného programu „UMENIE“ je podpora jednotlivcov - umelcov a umelkýň, ale aj odborných pracovníkov a pracovníčok profesionálne pôsobiacich v oblasti reflexie umenia a kultúry tvoriacich v Bratislave.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby