Výška dotácie
max. 2000 €
Miera dotácie
100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Nadácia mesta Bratislavy – Komunitné aktivity (2021)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy Komunitné aktivity je umožniť realizáciu komunitných aktivít vo verejnom priestore, podporovať a motivovať komunitné a susedské iniciatívy.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Jednotlivci, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby