Výška dotácie
max. 3 000 €
Miera dotácie
max. 90 %
Ostáva dní
Uzavretá
Grant AI

Na pomoc duši i telu (2022)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom programu je podporiť projekty, ktoré sú zamerané na rozvoj psychického a fyzického zdravia, a to v rôznych formách a pre rôzne cieľové skupiny.

Oprávnené územie:

Košický kraj, Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby