Monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu (špecifický cieľ 1.3.1)

Podporované oblasti:

Dobudovanie a skvalitnenie systému monitoringu druhov a biotopov európskeho významu a reportingu.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Štátna správa
Kód výzvy:       Detailné informácie:
Chceli by ste vidieť kompletné informácie o výzve? Pridajte sa k predplatiteľom
Ste už predplatiteľom? Prihláste sa

Výška dotácie

max. 50 mil. €

Miera podpory

100%

Od 19.4.2016

Do podania žiadosti ostáva

73 dní

-

DO 30.11.2021
Služby k tejto výzve

Individuálna konzultácia

Získajte konzultáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
Cesta úspešného projektu

Ukážeme vám celý projekt – od myšlienky až po realizáciu.
Uvidíte projektovú žiadosť, rozpočet, schvaľovanie projektu aj následnú realizáciu.
Získate užitočné know-how a dokumenty, ktoré môžete sami použiť.
Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
     Prečo s  Grantexpert.sk?
    Grantov     
100+
Odoberateľov
10 000+
Konzultácií
500+


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Opätovné použitie a zhodnocovanie odpadov (2021)

Z výzvy môže byť podporená príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľn&yacut

NOVÁ VÝZVA
Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je známe

Miera podpory

nie je známe

Monitorovanie environmentálnych záťaží

Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží v mestskom prostredí.

Do podania žiadosti ostáva 58 dní - DO 15.11.2021

Výška dotácie

50 mil. €

Miera podpory

100 %

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk