Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
90 % - 95 %
Ostáva dní
Uzavretá

Modernizácia vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva podporuje nákup nových vozidel mestskej a prímestskej autobusovej dopravy. Vysokoenvironmentálne a nízkopodlažné vozidlá prispejú k ochrane životného prostredia a poskytnú jednoduchší presun osobám so zdravotným postihnutím.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Veľké podniky, Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby