Výška dotácie
max. 8 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Mimoriadny program pre obce v SK-UA pohraničí

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom grantového programu je finančná podpora tých slovenských obcí, ktoré sa nachádzajú v blízkosti slovensko-ukrajinskej hranice, a ktoré sa angažujú v poskytovaní pomoci utečencom pred vojnou na Ukrajine.

Oprávnené územie:

Košický kraj, Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby