Výška dotácie
max. 40 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá

Mimoriadny grantový program pre Banskú Štiavnicu (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Nadácia SPP vyčlenila 150 tisíc eur na podporu obnovy kultúrneho dedičstva v Banskej Štiavnici, poškodeného v dôsledku ničivého požiaru. 

Oprávnené územie:

Banskobystrický kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Nadácia SPP
Špecifický cieľ: Nadácia SPP

Kód výzvy:

SPP5/2023


Ďalšie informácie:

Nadácia SPP zabezpečila sumu 150 000 eur na obnovu kultúrneho dedičstva v Banskej Štiavnici, ktoré utrpelo požiarom. Finančnú pomoc môžu získať organizácie priamo postihnuté živelnou pohromou. Maximálna suma na jeden projekt je 40 000 eur. Podporu môžu žiadať nepodnikateľské subjekty, ktoré boli priamo postihnuté požiarom a zameriavajú sa na oblasť kultúry, umenia a vzdelávania.

Finančná podpora je určená pre rôzne organizácie, vrátane mimovládnych organizácií, školských zariadení a kultúrnych inštitúcií. Tieto peniaze budú použité na obnovu vnútorných priestorov, sanačné a reštaurátorské práce a vytvorenie nových expozícií.

Mimoriadny grantový program Nadácie SPP pre Banskú Štiavnicu bol vyhlásený 9. októbra 2023, a organizácie majú možnosť predkladať projekty online do 2. novembra 2023 na webovej stránke https://nadaciaspp.egrant.sk/.

Podporované organizácie budú musieť predložiť záverečnú správu o realizácii projektu spolu s podrobným vyúčtovaním do 15 dní od jeho ukončenia, ale najneskôr do 31. júla 2024.

Cieľom grantového programu je podnietiť žiadateľov k tomu, aby neobnovovali iba pôvodný stav požiaru, ale aby zvýšili kvalitu priestorov, zbierok a expozícií, aby lepšie vyhovovali súčasným požiadavkám a zvýšili interaktivitu.

Grantové služby