Výška dotácie
max. 1 800 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Mimoriadna podpora pre profesionálne športové kluby II. (2021)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je poskytnúť finančné prostriedky na úhradu časti nákladov, ktoré vznikli a vzniknú v oprávnenom období stanovenom výzvou, počas ktorého bola a je činnosť profesionálnych športových klubov významne ovplyvnená opatreniami slovenských orgánov v súvislosti so zamedzením šírenia pandémie COVID-19 v dôsledku obmedzení pre športové podujatia.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Veľké podniky

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby