Výška dotácie
max. 60 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Mentoring pre mimovládne organizácie a grant do výšky 60 000 €

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je okrem iného zvýšiť kapacitu organizácií občianskej spoločnosti (mimovládne neziskové organizácie) pre systémové zmeny – na regionálnej a národnej úrovni, zvýšiť inovačný potenciál občianskeho sektora,  zvýšiť kapacitu a schopnosť MNO šíriť vlastné inovatívne prístupy a služby.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby