Výška dotácie
2 300 € mesačne
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Medzinárodná stáž - Radio Art Residency

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Radio Art Residency je medzinárodný štipendijný program pre umeleckú prax v rozhlase. Cieľom štipendia je propagácia samostatnej a otvorenej umeleckej práce a podpora realizácie nových umeleckých diel

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Jednotlivci, Podnikatelia, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby