MAS Skala (4.1)

Podporované oblasti:

Výzva podporuje samsotatne hospodáriacich roľníkov. Investovať môžu do zvýšenia produkcie alebo jej kvality, do geotermálnych vrtov, atď

Oprávnené územie:
Prešovský kraj
Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky
Kód výzvy:       Detailné informácie:
Pre bližšie informácie o výzve sa prihláste, alebo si pozrite balíky predplatného

Výška dotácie

max.200 000 €

Miera podpory

nie je stanovená


Výzva je uzavretá
Služby k tejto výzve

Dobrá rada nad zlato

Získajte konzltáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
50 EUR s DPH

Postačí školenie?

Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.
39,50 EUR s DPH

Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
29 EUR s DPH

Prečo s Grantexpert.sk?
Preverených nápadov
500+
Získaných dotácií
€ 1 231 334
Vyškolených žiadateľov
284


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle (MSP)

Grant je určený na obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie; výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s nákupom nových technológií, zariadení; a na  podporu marketingových ak

Do podania žiadosti ostáva 316 dní - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

20 tis. € - 200 tis. €

Miera podpory

max. 95 %

Podpora startupov a sieťovania neformálnych investorov pri financovaní úvodných fáz podnikateľského cyklu

Výzva podporuje rozvoj startupov a úvodných fáz podnikateľského cyklu.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Rozvoj konkurencieschopných malých a stredných podnikov v BSK II.

Podpora nových a začínajúcich malých a stredných podnikov prostredníctvom vypracovania štúdie uskutočnosteľnosti.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená