Výška dotácie
Miera dotácie
Ostáva dní
Uzavretá

MAS Bachureň (7.2)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva podporuje zlepšenie vzhľadu obcí, výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií a pod.

Oprávnené územie:

Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby