Výška dotácie
5 000 - 15 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Máme radi Ukrajinu 2.0

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva podporí organizácie a školy na východnom Slovensku, ktoré dlhodobo poskytujú systematickú pomoc ľuďom z Ukrajiny prichádzajúcim na naše územie.

Oprávnené územie:

Košický kraj, Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Akademický sektor

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby