Výška dotácie
max.5 000 000 €
Miera dotácie
95 %
Ostáva dní
Uzavretá

Malé zlepšenie eGov služieb

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom tejto výzvy je podporiť a usmerniť aktivity spojené so zvyšovaním kvality, štandardu a dostupnosti eGov služieb pre občanov a pre podnikateľov, t. j. aby projekt riešil (zavádzal nové a/ alebo upravil existujúce) eGov služby.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby