Výška dotácie
max. 2 000 €
Miera dotácie
max. 90 %
Ostáva dní
Uzavretá

Magna pre región 2024

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva finančne podporí stredné školy, mestá, obce i komunity, ktoré prispejú k budovaniu povedomia o rozmanitosti v spoločnosti a rešpektu k nej.

Oprávnené územie:

Košický kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Samospráva, Akademický sektor

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby