Výška dotácie
max. 3000 €
Miera dotácie
max. 90 %
Ostáva dní
Uzavretá

Magna pre región 2022

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podporiť aktivity zamerané na bezpečnosť jednotlivca, motivovať k zdravému životnému štýlu a odpora aktivít, ktoré povedú k zvýšeniu citlivosti spoločnosti k rôznorodým názorom a postojom.

Oprávnené územie:

Košický kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby