Kiná ako centrá inovácie pre miestnu komunitu (2020)

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na podporu a vytváranie kultúrnych podujatí s cieľom umožniť kinám inovovať a hrať dôležitejšiu úlohu v ich miestnych komunitách aj v nadväznosti na pandémiu COVID-19.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie
Kód výzvy:       Detailné informácie:
Pre bližšie informácie o výzve sa prihláste, alebo si pozrite balíky predplatného

Výška dotácie

max. 500 000 €

Miera podpory

max. 70%


Výzva je uzavretá
Služby k tejto výzve

Dobrá rada nad zlato

Získajte konzltáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
Postačí školenie?

Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.
Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
Prečo s Grantexpert.sk?
Preverených nápadov
500+
Získaných dotácií
€ 1 231 334
Vyškolených žiadateľov
284


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Doplňujúca výzva Erasmus+ v reakcii na krízu COVID-19

Doplňujúca výzva Euróspkej komisie je reakciou na krízu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19. Jej predmetom sú dve priority: 1. digitálne vzdelávanie a 2. partnerstvá pre tvorivosť.

Do podania žiadosti ostáva 35 dní - DO 29.10.2020

Výška dotácie

max. 300 000 €

Miera podpory

max. 80 %

Športujem rád a bezpečne 2020

Vzva je zameraná na podporu pravidelných pohybových aktivít detí a mladých ľudí v komunite, škole, regióne s dôrazom na prevenciu a osvetu bezpečnosti.

Do podania žiadosti ostáva 13 dní - DO 7.10.2020

Výška dotácie

max. 2 500 €

Miera podpory

max. 100 %

V. a VI. výzva na mikroprojekty - Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania (2020)

Výzva je zameraná na pomoc v rozvoji pohraničných oblastí Slovenskej republiky a Poľska.

Výzva je uzavretá

Výška dotácie

max. 50 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Všetky práva vyhradené © 2020 GrantExpert.sk