Výška dotácie
nie je známa
Miera dotácie
nie je známa
Ostáva dní
  N/A

Investície do digitalizácie na školách

calendar
Od 31.12.2022
Do vyčerpania financií
calendar
Od 31.12.2022
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Výzvy v tejto oblasti budú mať za cieľ zlepšiť digitalizáciu školstva prostredníctvom nákupu technického vybavenia ale aj rozvoja technických zručností učiteľov a žiakov.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby