Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci - projektové zámery

Podporované oblasti:

Výzva podporuje výstavbu nových, modernizáciu a rekonštrukciu existujúcich budov za účelom modernizovania zdravotníckej infraštruktúry. Z grantu je možné zakúpiť aj materiálno-technické vybavenie, modernizovať IKT infraštruktúru, budovať bezbariérové prístupy či prispieť k energetickej hospodárnosti budov.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Samospráva, Mimovládne organizácie
Kód výzvy:       Detailné informácie:
Pre bližšie informácie o výzve sa prihláste, alebo si pozrite balíky predplatného

Výška dotácie

max.900 000 €

Miera podpory

95%


Výzva je uzavretá
Služby k tejto výzve

Dobrá rada nad zlato

Získajte konzltáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
50 EUR s DPH

Postačí školenie?

Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.
39,50 EUR s DPH

Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
29 EUR s DPH

Prečo s Grantexpert.sk?
Preverených nápadov
500+
Získaných dotácií
€ 1 231 334
Vyškolených žiadateľov
284


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Občianska participácia II.

Výzva podporuje obhajobu verejných záujmov, ľudské práva a rozvoj organizácií občianskej spoločnosti.

Do podania žiadosti ostáva 39 dní - DO 22.1.2020

Výška dotácie

30 000 € - 65 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Mentoring dospelých

Výzva podporuje mentoring dospelých. Cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Modernizácia infraštruktúry nemocníc

Výstavba a modernizácia budov a dodávka ich vybavenia.

Do podania žiadosti ostáva 230 dní - DO 31.7.2020

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená