Výška dotácie
max. 40 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Inšpirácia Pohybom 2024

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Grantový program Inšpirácia pohybom 2024 poskytuje finančnú podporu projektom v rámci Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sú zamerané na inklúziu a zlepšenie prístupu k športu pre všetkých.

Oprávnené územie:

Žilinský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Akademický sektor

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby