Výška dotácie
max. 1 300 €
Miera dotácie
max. 90 %
Ostáva dní
Uzavretá

Inovatívne s Foxconnom (2024)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom programu je podporiť inovatívne projekty, ktoré podporujú a rozvíjajú technické vzdelávanie mladých ľudí na stredných školách v okrese Nitra. 

Oprávnené územie:

Nitriansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby