Výška dotácie
max. 7 000 €
Miera dotácie
max. 90 %
Ostáva dní
Uzavretá

Inovatívne s Foxconnom 2021

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Program je zameraný na zapojenie mladých ľudí do dobrovoľníckych inovatívnych projektov a ich aktivizovanie sa pre miestnu komunitu.

Oprávnené územie:

Nitriansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby