Výška dotácie
max. 15 000 €
Miera dotácie
max. 85 %
Ostáva dní
  N/A
Plán obnovy

Inovačné vouchery z plánu obnovy (2023)

calendar
Od 14.7.2023
Do vyčerpania financií
calendar
Od 14.7.2023
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Podpora poskytovaná v rámci výzvy bude zameraná na riešenie konkrétneho zadania/problému/požiadavky žiadateľa súvisiaceho s jeho inovačnými aktivitami. Žiadosti môžete predkladať od 14. 8. 2023

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby