Výška dotácie
max. 50 000 €
Miera dotácie
max. 85 %
Ostáva dní
Uzavretá

Inovačné poukážky - zdravá spoločnosť (2022)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Podnikatelia môžu využiť finančnú pomoc na inovatívne produkty, procesy a postupy v zdravotníctve v maximálnej výške 50-tisíc eur na projekt.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby