Výška dotácie
300 € - 5 000 €
Miera dotácie
100%
Ostáva dní
Uzavretá

Individuálne dotácie

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva Bratislavkého samosprávneho kraja podporuje rozvoj BSK a všeobecne prospešných alebo verejne prospešných služieb.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Podnikatelia, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby