Výška dotácie
1 000 € - 9 500 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá

Implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja - Opatrenie 4.,

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvyje podporovať budovanie partnerstiev, rozvíjanie spolupráce a výmena skúseností na regionálnej, nadregionálnej a medzinárodnej úrovni.

Oprávnené územie:

Nitriansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby