Implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja - Opatrenie 1., 2., 3.,

Podporované oblasti:

Výzva podporuje implementáciu  Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ide o Nástroj 2 LEADER NSK pre miestne akčné skupiny.

Oprávnené územie:
Nitriansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Samospráva, Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie
Kód výzvy:       Detailné informácie:
Chceli by ste vidieť kompletné informácie o výzve? Pridajte sa k predplatiteľom
Ste už predplatiteľom? Prihláste sa

Výška dotácie

1 000 € - 9 500 €

Miera podpory

nie je stanovená


Výzva je uzavretá
Služby k tejto výzve

Dobrá rada nad zlato

Získajte konzltáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
Postačí školenie?

Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.
Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
     Prečo s  Grantexpert.sk?
    Grantov     
100+
Odoberateľov
10 000+
Konzultácií
500+


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Podpora chovu a spracovania rýb

Výzva je zameraná na podporu udržateľného rybárstva a ochrany vodných biologických zdrojov, podpora udržateľných akvakultúrnych činností, ako aj spracovania produktov rybolovu a akvakultúry a uvádzania týchto produktov na trh.

NOVÁ VÝZVA
Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovené

Miera podpory

nie je stanovené

Ochrana pred povodňami

Výzva je zameraná na podporu adaptácie na zmenu klímy, prevencie rizík a odolnosti voči katastrofám.

NOVÁ VÝZVA
Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

Miera podpory

Sanácia environmentálnych záťaží

Výzva je zameraná na zabezpečenie prieskumu, sanácie a monitorovania environmentálnych záťaží.

NOVÁ VÝZVA
Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk