Výška dotácie
max. 5 000 €
Miera dotácie
100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Implementácia Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja – Opatrenie 4. (2021)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na podporu Implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja – Opatrenie 4.

Oprávnené územie:

Nitriansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby