Výška dotácie
20 000 €
Miera dotácie
100 %
Ostáva dní
9

Impact Lab Inkubátor (2023)

calendar
Od 3.2.2023
Do 2.4.2023
calendar
Od 3.2.2023
Do 2.4.2023

Podporované oblasti:

Program je určený organizáciám, ktoré sa venujú témam vzdelávania, odstraňovaniu nerovností (inklúzia) a nespravodlivosti (demokracia, transparentnosť). Cieľom je zlepšiť ich zručnosti a posilniť inovačný potenciál.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby