Výška dotácie
max. 100 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá
Grant AI

Humanitárna pomoc v súvislosti s pandémiou koronavírusu

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podpora humanitárnych aktivít reagujúc na dôsledky šíriacej sa pandémie koronavírusu so zameraním na oblasť zdravotnej starostlivosti v programových a partnerských krajinách

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby