Výška dotácie
max. 55 000 €
Miera dotácie
max. 80%
Ostáva dní
Uzavretá

Hudba presúva Európu- schéma školenia pre mladých hudobných profesionálov

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Grant podporuje vzdelávanie mladých profesionálnych hudobníkov. Vzdelávanie môže prebiehať e-learningovou metódou, mentoringom, štipendiami a platenými stážami.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby