Výška dotácie
max. 500 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Help Ukrainian medics (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) otvoril druhé kolo grantovej výzvy Help Ukrainian medics, prostredníctvom ktorej poskytne ukrajinským zdravotníckym pracovníkom finančný príspevok na refundáciu nákladov za úspešné absolvovanie doplňujúcej skúšky pre zdravotníkov z tretích krajín. 

Oprávnené územie:

Banskobystrický kraj

Oprávnení žiadatelia:

Jednotlivci

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby