Výška dotácie
max. 8 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
Uzavretá

Grantový program Žilinského samosprávneho kraja (2022)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Tri výzvy vyhlásené v priebehu januára 2022 sú zamerané na podporu škôl a žiakov v Žilinskom samosprávnom kraji.

Oprávnené územie:

Žilinský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby