Výška dotácie
max. 5 000 €
Miera dotácie
max. 90 %
Ostáva dní
Uzavretá

Grantový program KULTÚRA - Tvorba a uvedenie diela (2022)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Zámerom grantového programu KULTÚRA je podpora rozvoja kultúrneho potenciálu mesta prostredníctvom podpory nezriaďovaných (občianskych) subjektov a aktérov, umeleckej tvorby, jej zaznamenávania, šírenia a reflexie.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Jednotlivci, Podnikatelia, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby