Výška dotácie
max. 20 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
Uzavretá

Grantový program KULTÚRA - Kultúrne priestory (2022)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy Kultúrne priestory je podporovať činnosť a udržateľnosť kultúrnych a umeleckých centier a klubov, ktoré realizujú celoročnú činnosť a utvárajú kultúrny život mesta

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby