Výška dotácie
max. 40 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Grant na podporu výskumných projektov so zameraním na meranie úrovne finančnej gramotnosti (2022)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na realizáciu prieskumu/výskumu (zber dát a ich analýza) zameraného na meranie úrovne finančnej gramotnosti dospelej populácie s odporúčaným využitím metodiky OECD/INFE.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Jednotlivci, Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby