Výška dotácie
nie je určená
Miera dotácie
nie je určená
Ostáva dní
  N/A

Grant na podporu slovenských športovcov (2024)

calendar
Od 9.2.2024
Do vyčerpania financií
calendar
Od 9.2.2024
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podporovať perspektívnych amatérskych športovcov na Slovensku – a to najmä podporou občianskych združení, vyvíjajúcich činnosť na podporu športu, športových klubov a športových tímov s členskou základňou od 20 do 200 členov.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Jednotlivci, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby