Výška dotácie
1 000€ - 300 000€
Miera dotácie
80%
Ostáva dní
Uzavretá

Fond na podporu umenia 9/2021

calendar
calendar

Podporované oblasti:

V rámci výzvy č. 9 z FPU budú podporené mestá, ktoré sa uchádzajú o finančnú podporu celoročných aktivít pre svoje mesto a udelenie titulu Mesto kultúry 2022, projekty múzeí a galérií zamerané na cieľavedomé a systematické nadobúdanie zbierkových predmetov a zbierok.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby