Výška dotácie
podľa podprogramu
Miera dotácie
závisí od podprogramu
Ostáva dní
Uzavretá

Fond na podporu umenia 3/2022

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na podporu výskumu, publikačnej a prekladateľskej činnosti, kultúrno-vzdelávacích aktivít pre deti, mládež aj dospelých ako aj podporu organizovania podujatí a ďalších aktivít.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Jednotlivci, Podnikatelia, Mimovládne organizácie, Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby