Fond na podporu umenia 1/2020

Podporované oblasti:

Výzva podporuje aktivity v sekcii tanec, hudba, vizuálne umenie, festivaly, súťaže a medziodborové aktivity.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Malé a stredné podniky, Akademický sektor, Mimovládne organizácie
Kód výzvy:       Detailné informácie:
Pre bližšie informácie o výzve sa prihláste, alebo si pozrite balíky predplatného

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená


Výzva je uzavretá
Služby k tejto výzve

Dobrá rada nad zlato

Získajte konzltáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
50 EUR s DPH

Postačí školenie?

Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.
39,50 EUR s DPH

Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
29 EUR s DPH

Prečo s Grantexpert.sk?
Preverených nápadov
500+
Získaných dotácií
€ 1 231 334
Vyškolených žiadateľov
284


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Mesto blízke ľuďom

Zámerom grantového programu je nájsť projekty, ktoré prispejú k reálnej zmene života v meste, obci, či komunite v duchu témy – Mesto blízke ľuďom. 

Do podania žiadosti ostáva 17 dní - DO 31.10.2019

Výška dotácie

max. 8 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Fond na podporu umenia 2/2020

Výzva podporuje aktivity v oblasti kultúry. Môže ísť o prehliadky, festivaly, súťaže, aktivity nezávislých galérií, vydávanie tlačovín a iné.

Do podania žiadosti ostáva 7 dní - DO 21.10.2019

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva (2019)

Výzva podporuje modernizáciu a komplexnú rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.

Do podania žiadosti ostáva 25 dní - DO 8.11.2019

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 95%