Výška dotácie
max. 50 000 €
Miera dotácie
max. 85%
Ostáva dní
Uzavretá

Fond malých projektov SK - HU (2021)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi, zlepšenie kapacít zapojených inštitúcií a posilnenie záujmu o cezhraničné aktivity a taktiež zlepšenie úrovne pohraničného regiónu.

Oprávnené územie:

Košický kraj, Banskobystrický kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby