Výška dotácie
100 000 €- 200 000 €
Miera dotácie
90% - 100%
Ostáva dní
Uzavretá

Financovanie projektov schválených v rámci špecifických medzinárodných programov a iniciatív

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Synergické a komplementárne financovanie projektov schválených v rámci medzinárodného programu Horizont 2020 v oblastiach špecializácie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Štátna správa, Veľké podniky, Podnikatelia, Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby