Výška dotácie
max. 1 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom druhého stupňa základných škôl a stredných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníctvom micro:bitov.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby