Energetické audity v malých a stredných podnikoch

 • Kód výzvy:
  OPKZP-PO4-SC421-2017-30

 • Podporované oblasti:

  Výzva umožňuje financovanie energetických auditov a aj samotných opatrení identifikovaných v auditoch. Firmy môžu požiadať o financie na také opatrenia, ktoré im vyplynuli z auditu. Ide napríklad o rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu; rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov,;výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií; iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov.

 • Oprávnené územie:

  Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

 • Oprávnení žiadatelia:

  Malé a stredné podniky

Výzva Aktuálna
OD 29.9.2017 DO vyčerpania financií
Výška dotácie
20 tis. € - 200 tis. €
Miera podpory
85%

Detailné informácie

Na GrantExpert nájdete 373 grantov.
Za posledný týždeň pribudlo 10 grantov.

Odomknite si bližšie informácie o všetkých grantoch - prihláste sa
alebo využite nižšie uvedené balíky predplatného

 • Detaily grantov z najkomplexnejšej databázy na Slovensku
 • Priradenie projektu k vhodnej výzve
 • Prístup k e-bookom a rozšírenému obsahu
 • Interaktívne prehľady úspešnosti žiadateľov
 • 30 minútová telefonická konzultácia s GrantExpertom
 • Výber všetkých grantov na mieru
 • Nákup služieb s 20% zľavou
Light
2,90 €/mesiac
Detaily grantov z najkomplexnejšej databázy na Slovensku
Priradenie projektu k vhodnej green
(1 projekt)
1 projekt
Prístup k e-bookom a rozšírenému obsahu
Interaktívne prehľady úspešnosti žiadateľov
30 minútová telefonická konzultácia s GrantExpertom
Výber všetkých grantov na mieru
Nákup služieb s 20% zľavou
Basic
9,90 €/rok
Detaily grantov z najkomplexnejšej databázy na Slovensku
Priradenie projektu k vhodnej výzve
(3 projekty)
3 projekty
Prístup k e-bookom a rozšírenému obsahu
Interaktívne prehľady úspešnosti žiadateľov
30 minútová telefonická konzultácia s GrantExpertom
Výber všetkých grantov na mieru
Nákup služieb s 20% zľavou
Profi
99,90 €/rok
Detaily grantov z najkomplexnejšej databázy na Slovensku
Priradenie projektu k vhodnej výzve
(neobmedzene)
Prístup k e-bookom a rozšírenému obsahu
Interaktívne prehľady úspešnosti žiadateľov
30 minútová telefonická konzultácia s GrantExpertom
Výber všetkých grantov na mieru
Nákup služieb s 20% zľavou

Zaradenie výzvy

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch


Podobné grantové zdroje

Výzva Aktuálna

OD 27.7.2018 DO 8.10.2018

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl - projektové zámery

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9
Podporované oblasti: Výzva umožňuje financovanie energetických auditov a aj samotných opatrení identifikovaných v auditoch. Firmy môžu požiadať o financie na také opatrenia, ktoré im vyplynuli z auditu. Ide napríklad o rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu; rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov,;výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií; iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov.

Výzva Aktuálna

OD 28.8.2018 DO 23.11.2018

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti - budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Kód výzvy: IROP-PO2-SC212-2018-33
Podporované oblasti: Výzva umožňuje financovanie energetických auditov a aj samotných opatrení identifikovaných v auditoch. Firmy môžu požiadať o financie na také opatrenia, ktoré im vyplynuli z auditu. Ide napríklad o rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu; rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov,;výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií; iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov.

Konzultácia

50 €/hod    Cena s DPH.
 • Individuálna konzultácia vo všetkých oblastiach grantového financovania pre laikov, ako aj profesionálov
 • Pri objednávke konzultácie si zdarma vytvoríte profil Free so všetkými jeho výhodami
Aktuálne školenia
4. 10. 2018
Získajte prehľad o najnoších výzvach vyhlásených v priebehu posledného mesiaca. Vyhnite sa otravnému a zdĺhavému samoštúdiu zložitého textu. My vám to priblížime jednoducho a rýchlo. ...
17. 5. 2018
Podporte výskum, vývoj a inovačné aktivity v odvetviach Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel ...
24. 10. 2017
Aktuálna výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zabezpečenia energetických auditov a implementáciu opatrení zameranú na zníženie spotreby energie pri prevádzke budov. ...
10. 10. 2017
Grant bude zameraný na tvorbu nových alebo inovatívnych produktov (tovarov, služieb) alebo realizáciu inovácie výrobného procesu. Výzva je určená pre podniky pôsobiace 3 a viac rokov bez prerušenia činnosti. ...

Registrácia vám nezaberie viac ako 5 minút.

Vyskúšajte si nás zadarmo