Energetické audity v malých a stredných podnikoch

 • Kód výzvy:
  OPKZP-PO4-SC421-2017-30

 • Podporované oblasti:

  Výzva umožňuje financovanie energetických auditov a aj samotných opatrení identifikovaných v auditoch. Firmy môžu požiadať o financie na také opatrenia, ktoré im vyplynuli z auditu. Ide napríklad o rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu; rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov,;výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií; iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov.

 • Oprávnené územie:

  Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

 • Oprávnení žiadatelia:

  Malé a stredné podniky

Výzva Aktuálna
OD 29.9.2017 DO vyčerpania financií
Výška dotácie
20 tis. € - 200 tis. €
Miera podpory
85%

Detailné informácie

Na GrantExpert nájdete 313 grantov.
Za posledný týždeň pribudlo 1 grantov.

Odomknite si bližšie informácie o všetkých grantoch - prihláste sa
alebo využite nižšie uvedené balíky predplatného

 • Detaily grantov z najkomplexnejšej databázy na Slovensku
 • Priradenie projektu k vhodnej výzve
 • Prístup k e-bookom a rozšírenému obsahu
 • Interaktívne prehľady úspešnosti žiadateľov
 • 30 minútová telefonická konzultácia s GrantExpertom
 • Výber všetkých grantov na mieru
 • Nákup služieb s 20% zľavou
Light
2,90 €/mesiac
Detaily grantov z najkomplexnejšej databázy na Slovensku
Priradenie projektu k vhodnej green
(1 projekt)
1 projekt
Prístup k e-bookom a rozšírenému obsahu
Interaktívne prehľady úspešnosti žiadateľov
30 minútová telefonická konzultácia s GrantExpertom
Výber všetkých grantov na mieru
Nákup služieb s 20% zľavou
Basic
19,90 €/rok
Detaily grantov z najkomplexnejšej databázy na Slovensku
Priradenie projektu k vhodnej výzve
(3 projekty)
3 projekty
Prístup k e-bookom a rozšírenému obsahu
Interaktívne prehľady úspešnosti žiadateľov
30 minútová telefonická konzultácia s GrantExpertom
Výber všetkých grantov na mieru
Nákup služieb s 20% zľavou
Profi
99,90 €/rok
Detaily grantov z najkomplexnejšej databázy na Slovensku
Priradenie projektu k vhodnej výzve
(neobmedzene)
Prístup k e-bookom a rozšírenému obsahu
Interaktívne prehľady úspešnosti žiadateľov
30 minútová telefonická konzultácia s GrantExpertom
Výber všetkých grantov na mieru
Nákup služieb s 20% zľavou

Zaradenie výzvy

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch


Podobné grantové zdroje

Výzva Aktuálna

OD 15.1.2018 DO vyčerpania financií

Modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť

Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25
Podporované oblasti: Výzva umožňuje financovanie energetických auditov a aj samotných opatrení identifikovaných v auditoch. Firmy môžu požiadať o financie na také opatrenia, ktoré im vyplynuli z auditu. Ide napríklad o rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu; rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov,;výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií; iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov.

Výzva Plánovaná

OD 31.10.2018 DO vyčerpania financií

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód výzvy: ?
Podporované oblasti: Výzva umožňuje financovanie energetických auditov a aj samotných opatrení identifikovaných v auditoch. Firmy môžu požiadať o financie na také opatrenia, ktoré im vyplynuli z auditu. Ide napríklad o rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu; rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov,;výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií; iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov.

Konzultácia

50 €/hod    Cena s DPH.
 • Individuálna konzultácia vo všetkých oblastiach grantového financovania pre laikov, ako aj profesionálov
 • Pri objednávke konzultácie si zdarma vytvoríte profil Free so všetkými jeho výhodami
Aktuálne školenia
15. 2. 2018
Schválili vám už KKP projekt z minulej výzvy? Máme pre vás školenie ako na úspešnú realizáciu projektov... ...
13. 2. 2018
Využite plánovaný grant na obstaranie technológií, náradia, softvéru či podporu marketingu v oblastiach kultúrneho a kreatívneho priemyslu ...
24. 10. 2017
Aktuálna výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zabezpečenia energetických auditov a implementáciu opatrení zameranú na zníženie spotreby energie pri prevádzke budov. ...
10. 10. 2017
Grant bude zameraný na tvorbu nových alebo inovatívnych produktov (tovarov, služieb) alebo realizáciu inovácie výrobného procesu. Výzva je určená pre podniky pôsobiace 3 a viac rokov bez prerušenia činnosti. ...

Registrácia vám nezaberie viac ako 5 minút.

Vyskúšajte si nás zadarmo