Výška dotácie
15 000 € + iné výhody
Miera dotácie
nie je určená
Ostáva dní
Uzavretá

EIT Raw Materials Accelerator (výzva pre startupy)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Akceleračný program je určený pre začínajúce podniky (start-upy), zamerané na prieskum, ťažbu, spracovanie kovov, recyklačný priemysel a ďalšie. Jeho cieľom je pomoc v začiatkoch podnikania.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby