Výška dotácie
5 000 € - 10 000 €
Miera dotácie
nie je stanovené
Ostáva dní
Uzavretá

EIT Food Hub: Innovation Prizes 2019

calendar
calendar

Podporované oblasti:

EIT Food je na ceste zmeniť európsky potravinový systém - urobiť ho lepším pre ľudí a planétu. Spolupráca s podnikateľmi, inovátormi a širšou komunitou EIT Food mení spôsob, akým vyrábame, spracovávame, distribuujeme a konzumujeme potraviny. 

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Akademický sektor

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby