Výška dotácie
max. 5 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Dotácie na podporu rozvoja obcí na území Nitrianskeho kraja (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Služba umožňuje požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja obcí a miest s počtom obyvateľov do 10 000, mimo územia pôsobnosti miestnej akčnej skupiny a so sídlom na území Nitrianskeho kraja.

Oprávnené územie:

Nitriansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby